తూర్పుగోదావరి కోరుకొండ మండలంలో పర్యటిస్తున్న జాతీయ మానవహక్కుల సంఘ కమీషసర్ పి.జి కామత్.కోరుకొండ లో.హ్తెస్కూల్ ఆసుపత్రీ.అంగన్ వాడి సెంటర్ లలో వసతులు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో అడిగీ తెలుసుకున్నారు. గోకవరం మండలం వీర్లంకపల్లి లో వెలుగు పాఠశాలను పరిశీలిస్తున్న జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం కమిషనర్ పి.జి.కామత్

1
Views
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>