పురుషోత్త పట్టణం రైతుల భూములలో అక్రమం గా జరుపుతున్న ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించడానికి వెళ్లిన సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు ఎం.బాబురావు, జిల్లా కార్యదర్శి టి.అరుణ్, డివిజన్ కార్యదర్శి ss మూర్తి.ఐద్వా కార్యదర్శి పి.తులసి , రైతులను అరెస్ట్ చేస్తున్న దృశ్యం

1
Views
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>